KALİTE POLİTİKASI

BAKANLAR ET olarak öncelikli hedefimiz, gıda güvenliğine uygun kaliteli ve helal ürünler üretmek, çalışan personelimiz başta olmak üzere diğer paydaşlarımız ile birlikte karlılığımızı ve güvenirliliğimizi arttırarak büyümek ve lider markalar arasında yer almaktır. 
Bu hedefimiz doğrultusunda; 

   ►  Eğitimine önem verdiğimiz çalışanlarımız ile sürekli iyileştirmeyi benimsemek 

   ►  Müşteri tatminini sağlamak, teknolojik gelişmeleri ve pazar isteklerini göz önünde bulundurarak pazar payımızı büyütmek 

   ►  Tesisimizin tüm süreçlerinde gıda güvenliği, çevre, iş güvenliği ve helal gıda yönetim sistemleri açısından risk değerlendirilmesi yaparak; sunduğumuz ürün ve hizmete, etkileşimde olduğumuz tüm çevreye ve her kademedeki çalışanımıza olan etkilerimizi önceden tespit etmeyi, olası riskleri ortadan kaldıracak veya en düşük seviyeye indirecek çalışmalar yaparak, sürdürebilirliğini devam ettirmek 

   ►  Sürdürülebilir ve uygulanabilir şartlara, çalışan ve tedarikçileri de dâhil ederek, sürekliliği tüm süreçlerde sağlamak 

   ►  Çevre ve insan sağlığına gereken duyarlılığı göstermek 

   ►  Yasal mevzuat şartlarına uymak 

   ►  Gıda güvenliği kuralları doğrultusunda üretim, paketleme, sevkiyat ve diğer tüm süreçlerimizi yönlendirmek 

   ►  Süreç ve yönetimde sistem yaklaşımı ile maksimum iletişim, sağlıklı, güvenilir, helal gıda üretimi ve verimliliği sağlamak 

   ►  Tesis kapsamındaki tüm süreçlerimizde tüketici sağlığını etkileyecek fiziksel, kimyasal, biyolojik, radyolojik, alerjik, helal olmayan ve diğer tehlikeleri kontrol altına almak 

Firmamızın temel politikasıdır. 

MİSYONUMUZ

Etik değerlerimizden ödün vermeden, nesilden nesile geçen bilgi birikimimizle, sürekli gelişime önem vererek, Türkiye'nin ve bölgemizin lider et ve et ürünleri üreticisi konumuna ulaşmak ve bu noktada kalıcı olmaktır.

VİZYONUMUZ

Sağlık, hijyen ve kalite değerlerini en üst düzeyde tutarak, besin zincirinin önemli bir halkası olan kırmızı et ile sofralara lezzet katmak.

demo

1700

Günlük Büyükbaş

demo

2500

Günlük Küçükbaş

demo

550

Ton Günlük Et K-+apasitesi